Zapraszamy na spotkanie z historią

Powstania Warszawskiego i Starego Miasta.

24 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:10

transmitować będziemy prelekcję historyka
Pana Krzysztofa Radzymińskiego, na temat historii Powstania Warszawskiego
i Batalionu AK Gozdawa.